20. maaliskuuta 2018 6.10

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille

Pohjois-Suomen alueella on vireillä lukuisia suurhankkeita, joiden vaikutukset alueelle kuvataan miljardeissa. Fennovoiman Hanhikivi 1, biojalostamohankkeet, kaivannaisteollisuuden suunnitelmat ja yhtä lailla energia-alan ja julkisen sektorin investoinnit tuovat työt ja tuloa alueelle ja sen yrityksille.

Suuri osa suurista hankkeista on jo totta tai hyvin todennäköisesti toteutumassa. Moni teollisuusyritys kasvaa jo suurhankkeen kumppanina, moni neuvottelee tai luo tärkeitä kontakteja ja verkostoja. Jo yksin Fennovoiman hankkeessa on mukana yli 450 suomalaista. Jo konkreettisesti käynnistyneistä hankkeista mainittakoot mm. tieverkon perusparannukset sekä tulevaisuuden sairaalahanke, puhumattakaan alueemme lukuisista biojalostamo- sekä metalliteollisuuden hankkeista.

Hanhikivi1
Fennovoiman Hanhikivi1 -hankkeessa on mukana yli 450 suomalaista.
Kuva: Ville Pohjonen ja Mikko-Pekka Karlin / Kuulu Oy.

Muutamia vuosia sitten monen mielissä tuntui vielä toteutuvan vanha toteamus; vale, emävale ja tilasto. Tilastot osoittivat, että esimerkiksi suunnittelutoimistot olivat töitä täynnä ja erikoissuunnittelijoiden tarve oli huutava. Mutta kun ei koneita näkynyt töissä, ei kukaan  oikein uskonut talouden nousukiitoon. Nyt suurhankkeet ovat siirtyneet suunnittelupöydiltä eteenpäin.

Tietoa, oppia ja verkostoja suurhanke-yhteistyöhön

Miten alueemme on valmistautunut suurhankkeiden käynnistymiseen? Kauppakamarina olemme saaneet olla toteuttamassa hankkeita ja koulutuksia, joilla tilaaja–tuottaja keskustelua ja yhteistyötä on voitu konkreettisesti lähentää. On opittu puhumaan yhteistä kieltä ja pystytty vaikuttamaan mm. toteutusmalleihin, jolloin alueemme yrityksillä, kokoon katsomatta, on mahdollista osallistua hankkeiden toteutukseen.

Hyvänä esimerkkinä keskustelun ja yhteistyön edistämisestä ovat suurhankeinfot, jollainen on tarjolla myös Pohjoinen Teollisuus -messuille toukokuun 23. päivänä Oulussa. Suurhankeinfossa on muutama suurhanke esittäytyy, ja sen edustajia on mahdollista tavata kasvotusten. Myös kysymyksille on sijaa. Parhaimmillaan keskustelu jatkuu vielä tapahtuman jälkeenkin.

Tietoa suurhankkeista on tarjolla muun muassa lisaakauppaa.fi -verkkosivulla. Käykääpä tutustumassa ja tulkaa myös Pohjoiseen Teollisuuteen 23.–24.5. Ouluhalliin tutustumaan hankkeisiin ja yrityksiin tarkemmin.

Yhteiskunnan kilpailukyky tuo alueelle osaavaa työvoimaa

Kauppakamarin tärkeisiin tehtäviin kuuluu myös yritysten toimintaympäristön olosuhteiden edistäminen ja puolustaminen. Sitä teemme aktiivisesti. Uskon, että yritysmaailman kasvu ja kilpailukyky riittää pitämään osaavan työvoiman myös pohjoisessa. Sen lisäksi tarvitaan myös yhteiskunnan kilpailukykyä, muun muassa sitä, että Pohjois-Suomi nähdään kiinnostavana ja kehittyvänä alueena osaavan työvoiman silmissä.

Hanhikivi1-talvi
Pohjoisen vaativat olosuhteet on huomioitava, jotta alueelle saadaan osaavaa työvoimaa.
Kuva: Ville Pohjonen ja Mikko-Pekka Karlin / Kuulu Oy.

Kykeneekö alueemme vastaamaan siihen tarpeeseen mitä hyvin mittavat hankkeet tarvitsevat suunnittelu- ja projektiosaamisessa? Ammattikorkeakoulut ja yliopisto yrittävät eri keinoin pysyä tahdissa mukana ja terävöittää opintotarjontaa tarvetta vastaavaksi.

Kuinka saamme niin kokeneet osaajat kuin tuoreemmat voimat pysymään alueellamme ja tuomaan osaamisensa pohjoiseen? Tässä peräänkuulutan myös yhteiskunnan vastuuta. Imevätkö nykyiset työmarkkinat kaiken osaamisen kohti etelää?

Onko pohjoisessa riittävästi työpaikkoja sekä miehille että naisille? Entä onko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pystynyt ottamaan huomioon tarpeeksi vahvasti pohjoisen vaativat olosuhteet? Esimerkiksi pitkät välimatkat ovat täällä todellisuutta ja vaikuttavat niin liikenteeseen kuin energian käyttöön.

Toivon ja uskon, että viestimme kuullaan ja siihen reagoidaan myös Arkadianmäellä sekä Brysselissä ja että alueemme vetovoima ja olosuhteet ovat riittävät suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen. Pohjoisen suurhankkeille toivomme puoltavia päätöksiä ja menestystä yhteistyössä paikallisten ja suomalaisten yritysten kanssa.

Kari Malkamaki

 

Kari Malkamäki
suurhankevaliokunnan puheenjohtaja
Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja

 

 

 

Pohjoinen Teollisuus 2018 järjestetään 23.-24.5. Oulussa.
Ke 23.5. klo 12:00 tapahtumassa Suurhankeinfo, jossa mukana mm. Terrafame, Fennovoima, Boreal Bioref sekä Oulun Energia.

Katso Suurhankeinfon ohjelma »
Katso koko ohjelma »
Lataa ilmainen pääsylippu tapahtumaan »

 

 

 


8. maaliskuuta 2018 14.25

Marko Lehtosaari: Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa

Ajatelkaapa: yhteiskuntamme pyörii ohuen voitelukalvon varassa. Koneet ja laitteet sekä teollisuus kaikkiaan edellyttää oikeaa voitelua toimiakseen sujuvasti ja turvallisesti. Infrastruktuuri ja liikenne ovat myös voitelun varassa. Hyvästä esimerkistä käy rataverkko ja sen vaativat voitelukohteet. Jos kunnossapito ei niissä toimi, tavarat ja ihmiset eivät pääse liikkumaan.

Kilpailukykyinen teollisuus, yhteiskunta ja sen infrastruktuuri tarvitsevat laadukasta kunnossapitoa, josta toimiva voitelu on vain yksi esimerkki. Koneiden ja laitteiden luotettavuus – ja näin myös monet yhteiskunnan kriittiset toiminnot – ovat kunnossapitäjien osaamisen varassa. Heidän työnsä ja valintansa vaikuttavat myös esimerkiksi ympäristöön sekä energian ja materiaalien kulutukseen. Tavoitteena on kulutuksen optimointi, energian käytön vähentäminen.

Laadukas kunnossapito on pitkällä tähtäimellä johdettua omaisuudenhallintaa. Siinä omaisuuden kuntoa ja käyttövarmuutta vaalitaan, kuntoa mitataan ja toimenpiteitä suoritetaan yksittäisen laitteen todelliseen kuntoon perustuen. Taustalla on tieto, jota saadaan teknologian kehittymisen ansiosta yhä enemmän. Tiedon hyödyntäminen myös haastaa – mistä asioista ja kuinka paljon tietoa on riittävästi? Perusasioista on edelleen huolehdittava myös silloin kun uusi teknologia on kunnossapidon apuna.

Osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista tarvitaan

Voitelu on kaiken teknisen kehityksen keskellä omaisuudenhallinnan perusta. Sen tulee toimia optimaalisesti, jos halutaan laitteille käyttövarmuutta ja pitkää elinkaarta. Samalla varmistetaan sekä yritysten että yhteiskunnan hyvä kilpailukyky.

Tribologian osa-alueiden perusteoriat ovat edelleen samat kuin vuosikymmeniä sitten. Silti ala kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi kasvavat ympäristövastuun ja käyttövarmuuden vaatimukset ovat edistäneet myös uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehittymistä. Niillä voidaan saavuttaa esimerkiksi alhaisempaa energian kulutusta, pienempää ympäristön kuormitusta sekä parempia voiteluominaisuuksia vaativissa käyttöolosuhteissa.

Kunnossapitoalan muutokset ja vaatimukset edellyttävät alan työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Taustalla on oltava korkeatasoinen ammattitaito. Kunnossapidon tekijät ovat usein sekä moniosaajia että jonkin teknisen osa-alueen erikoisosaajia. Väistämättä vastaan tulevissa tilanteissa, joissa oma osaaminen ei riitä, kunnossapitäjien verkosto on korvaamaton. Tämä pätee myös kunnossapitoa tarvitseviin yrityksiin.

Eräs kunnossapidon tekijöitä tukeva monipuolisen ja korkean osaamisen verkosto on Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n voitelutekninen toimikunta. Sen toimintaan kuuluu muun muassa voitelutekniikan julkaisujen tuottaminen kunnossapidon ammattilaisten käyttöön. Pidetään huolta monipuolisesti kunnossapito-osaamisestamme, jotta pystymme täyttämään vaativien asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja yhteiskunnan odotukset ja tarpeet.  

Lehtosaari MarkoMarko Lehtosaari
Kunnossapidon laatuvastaava
Liikennevirasto  

Kirjoittaja on Kunnossapitoyhdistys Promaintin voiteluteknisen toimikunnan puheenjohtaja. Hän toimii Liikennevirastolla Radan kunnossapito -yksikössä kunnossapidon laatuvastaavana. Aiemmin hän työskenteli Rautaruukilla ja SSABllä kunnossapitoinsinöörinä toimien mm. voiteluhuollon ja kunnonvalvonnan tehtävissä. Hän on suorittanut EFNMSn European Expert in Maintenance Management -sertfioinnin.  


3. helmikuuta 2018 8.10

Mika Saavalainen: Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä

Painelaitteet kuuluvat osana moneen teollisuuden alaan ja niitä tulee vastaan monissa suomalaisen teollisuuden tehtaissa ja tuotantolaitoksissa. Vaikka näiden laitteiden rooli saattaa vaikuttaa pieneltä, ovat ne usein merkittävässä asemassa koko tuotantoprosessin käytettävyydessä.

Oma taustani on lähes yksinomaan energia-alalta, jossa painelaitteet ovat isona osana perinteisiin menetelmiin perustuvaa sähkö- ja lämmitysenergian tuotantoa. Käyttökaudella tapahtuva vaurio esimerkiksi kattilassa, putkistoissa, tai lämmönvaihtimissa aiheuttaa usein suunnittelemattoman käyttökeskeytyksen merkittävine tuotantotappioineen.

Kunnonvalvonta ja kunnossapito

Tehokkaasti suunnitellulla kunnonvalvonnalla on onnistuttu ikääntyvissäkin tuotantolaitoksissa pitämään käytettävyys hyvänä, prosessiympäristö turvallisena ja painopiste ennakoivassa kunnossapidossa. Luonnollisesti tämä vaatii niin kunnonvalvonnan kuin kunnossapidonkin kohdalla jatkuvaa kehittymistä ja joskus vanhojen toimintatapojen uudelleen miettimistä.

Kuitenkin kun puhutaan vanhoista laitoksista, ei voida kokonaan välttyä tilanteilta jossa laiterikko tapahtuu tuotannon aikana. Nopea reagointi tilanteeseen edellyttää etenkin kunnossapidolta, että työn vaatimukset mm. hitsaajien pätevyyden, käytettävien hitsausohjeiden sekä onnistuneen korjaussuunnitelman suhteen täyttyvät.

Nopean reagoinnin kunnossapidon suhteen olen ollut onnekas, sillä olen saanut työskennellä osana yhtiön omaa kunnossapitoa.  

Mika Saavalainen

Nyt ja tulevaisuudessa

Toimikunnassa pyrimme suunnittelemaan ja järjestämään mahdollisimman monipuolisia ja ajantasaisia koulutuksia. Tavoitteena on avata kuulijakunnalle miten valtioneuvoston asetukset, painelaitedirektiivi, yhdenmukaistetut standardit ja kemikaaliasetukset vaikuttavat tekemiseen. Moni meistä työskentelee juuri näiden aiheiden äärellä ja kysymyksiin on joskus vaikeaa löytää vastauksia. Tästä syystä onkin ollut mukavaa huomata, että Kunnossapitoyhdistyksen ja AEL:n kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut hyvä osanotto.

Suurten ikäryhmien eläköityminen koskee samalla lailla muitakin teollisuuden aloja, eikä painelaitepuolen osaaminen ole poikkeus. Tärkeää olisi saada alalle suurempi näkyvyys ja nuorempien polvien kiinnostus ennen nykyisten osaajien eläköitymistä.

Päädyin itse alalle osittain sattuman kautta, mutta kolmannen polven verivelvoitteet saattoivat olla osasyynä. Onnekseni olen kuitenkin saanut arvokasta koulutusta ja oppia alan ammattilaisilta ennen altaan syvään päähän hyppäämistä.

SaavalainenMiika Saavalainen
asiantuntija
Helen Oy

Miika Saavalainen toimii Painelaitetoimikunnan puheenjohtajana Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:ssä ja Helen Oy:ssä asiantuntijana vastaten mm. painelaiteprosessin kehittämisestä.

 

 


20. marraskuuta 2017 12.30

Timo Lehtinen: Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan

Teollisuuden kunnossapidolla tavoitellaan useimmiten käyttövarmuutta – sitä, että koneet ja laitteet toimivat mahdollisimman hyvin ja luotettavasti silloin kun niitä tarvitaan.

Käyttövarmuus on tarpeellinen, mutta suhteellisen kapea ja yksipuolinen käsite. Teknologiayrityksen kunnossapidon kohteena on monesti monimutkainen prosessi, jonka yhteydet yrityksen liiketoimintaan, asiakaskokemukseen ja menestykseen ovat suorat ja kiistattomat.

Niissä yrityksissä, joissa riskit ovat suuret, myös kunnossapito nähdään perusteltuna investointina varmistamassa toimintakykyä ja tehokkuutta. Esimerkiksi lentokoneessa tai ydinvoimalassa käyttövarmuus määritellään luotettavuutta painottaen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin myös kunnossapidosta tulee aidosti ennakoivaa. Niissä riskiskenaariot vältetään jo etukäteen luotettavilla prosesseilla ja toimintamalleilla. Kunnossapidon menetelmiä myös kehitetään systemaattisesti ja jatkuvasti.

Puhutaan käyttöomaisuuden riskien hallinnasta, joka kattaa elinkaaren eri vaiheet. Käyttövarmuus on yksi osa tässä laajassa kokonaisuudessa. Tavoitteena on taata prosessien ja toimintamallien luotettavuus – oli kyseessä sitten maailmanlaajuisesti toimiva yritys, perusteollisuuden alihankkija, traktori tai kuuraketti.

Vaihtoehdot näkyviksi ennen kuin ne toteutuvat

Samat menetelmät, jotka ovat käytössä korkeiden riskien kohteissa, soveltuvat käyttöön myös perusteollisuudessa. Arvioitujen riskien perusteella oikein ajoitetulla ja mitoitetulla kunnossapidolla voi säästää merkittävästi jo keskisuuressa yrityksessä.

Käyttöomaisuuden riskien hallinnassa olennaista on tunnistaa laajasti yrityksen kriittiset toiminnot ja olennaiset syy–seuraussuhteiden ketjut. Tämä pätee niin tuotannossa kuin tuotteiden suunnittelussa.

Käyttöomaisuuden riskien hallinta alkaa skenaarioanalyysistä, joka tekee näkyväksi eri vaihtoehdot ennen kuin ne toteutuvat. Prosessien suunnittelussa pidetään huoli, että olennainen tieto saadaan käyttöön riittävän varhain ja että toimintamallit varmistavat onnistumisen. Kehittynyt analytiikka ja teollinen internet ovat tärkeitä työkaluja silloin, kun taustalla on kokonaisvaltainen suunnitelma ja systemaattiset toimintamallit tiedon hyödyntämiseksi.

Reaktiivinen toiminta on edelleen valitettavan tyypillistä suomalaisten teknologiayritysten kunnossapidossa. Jos ennakoimattomuus kunnossapidossa hyväksytään, samalla hyväksytään riskit ja myös reaktiivisesta toiminnasta koituvat kustannukset.

On esimerkkejä, joissa käyttöomaisuuden riskien hallinnalla on saavutettu jopa kymmenien miljoonien eurojen säästöpotentiaali. Toimenpiteistä riippuen, työn tulokset näkyvät suoraan viivan alla, puhumattakaan tärkeimmästä – asiakaslupauksista. Lupausten antamiseen ja pitämiseen tarvitaan tietoa ja varmuutta.

Riskien hallinta osaksi organisaatioita

Teknologia-alalla vaatimukset kehittyvät, ja aiempaa parempi riskien hallinta on selkeä suuntaus. Sen toteuttaminen on kuitenkin perusteollisuudessa vielä yksittäisten päätösten varassa. Jokainen johtaja puhuu luotettavuudesta. Riskien toteutumisen uhka ja ehkä myös sen mahdolliset kustannukset tiedostetaan. Silti organisaatioiden tasolla systemaattisia toiminnan kehittämisen menetelmiä hyödynnetään vielä huonosti, vaikka valmiita työkaluja ja hyviä esimerkkejä jo löytyykin runsaasti.

Pitkäjänteisen käyttöomaisuuden riskien hallinnan mahdollisuudet ovat suuret. Kokonaisvaltaisella näkemyksellä kunnossapitoon ja jatkuvalla systemaattisella kehittämisellä saadaan aikaan parempia tuotteita ja palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita ja toimivampia organisaatioita. Parhaimmillaan se voi olla jopa suomalainen vientituote. Eikö vietäisi jo kunnossapito uudelle tasolle koko Suomessa?

Timo Lehtinen
toimitusjohtaja
Ramentor Oy

Kirjoittaja on kunnossapitoyhdistys Promaintin käyttövarmuustoimikunnan puheenjohtaja.

Asiantuntija- ja ohjelmistoyritys Ramentor Oy on käyttövarmuuden suunnittelun menetelmien ja työkalujen asiantuntija ja kumppani erikokoisille teknologiateollisuuden yrityksille. Lisätietoja: http://www.ramentor.com/etusivu/

Pohjoinen Teollisuus 2018 -tapahtuman ohjelmissa kunnossapito on yksi teemoista.

Tutustu Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaan »

 


9. lokakuuta 2017 14.30

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana

Digitalisaatio on osa kunnossapidon tulevaisuutta ja tätä päivää. Se tuo uusia työkaluja työhön, auttaa ennakoimaan ja tekee näkyväksi asioita, joita voi havaita vain analysoimalla suuria tietomääriä.

Monipuoliset mittarit ja reaaliaikaisuus tuovat tarvittavaa ja todenmukaista tietoa päätöksentekoon. Se tekee niistä korvaamattomia johtamisen näkökulmasta. Kun toiminnan kannalta olennaiset ja luotettavat faktat ovat aina käytettävissä ja visualisoitavissa, voimme johtaa kunnossapitoa paremmin.

Tämä kaikki on tervetullutta ja tarpeellista uutta, joka edistää ja tehostaa kunnossapitoa. Kunnossapidon palveluyrityksille digitaalisuus on mahdollistanut uudenlaisia tiedon keräämiseen ja analysointiin pohjautuvia palveluja ja liiketoimintaa.

Olennaista muutoksessa on ihminen

Tietoa on siis tarjolla digiaikana, mutta mikä on sen käytön ja tulkinnan tilanne? Ja kuinka uudet älykkäät työkalut saadaan palvelemaan kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti?

Kunnossapito on työntekijävaltainen ala, mikä on toimivan kunnossapidon edellytys nyt ja tulevaisuudessa. Jotta uudet työkalut tuovat hyötyjä ja tehokkuutta, on niiden käytön perustana oltava vahva pohja kentällä tehtävässä kunnossapitotyössä. Olennaista muutoksessa on ihminen.

Jotta mittareiden tarjoama tieto saadaan käyttöön, on järjestelmiä käytettävä oikein. Siihen tarvitaan ihmisiä – kunnossapidon työntekijöitä. Heidän roolinsa on olennainen, jotta digiajan kunnossapidosta saadaan toimivaa.

Ihmiset ovat ydintekijä myös asiakaspalavereissa, kuten myynnin ja hankintojen tilanteissa. Uudenlaisten palveluiden ja työkalujen myyntityössä on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että asiakas pysyy uuden äärellä keskustelussa mukana ja että asiat tulevat ymmärretyiksi puolin ja toisin.

Kunnossapitopalvelun asiakkaan on voitava luottaa prosessien tieto palveluntarjoajan käsiin. Palveluyrityksen järjestelmien ja niiden tietoturvan on luonnollisestikin oltava kovalla tasolla, varsinkin kun palveluyrityksen hallussa on dataa asiakkaan liiketoiminnan ytimestä. Yksin se ei riitä. Tietoturvallisuudessakin työntekijät ovat hyvin oleellisessa osassa ja työntekijöiden koulutukseen sekä turvallisten toimintatapojen ohjeistamiseen tulee panostaa. 

Tukea uuden omaksumiseen

Kun uusia työkaluja otetaan käyttöön, on tiedettävä tarkkaan mitä halutaan parantaa ja mikä on käyttäjän rooli kehityksessä. Aina uusien asioiden omaksuminen ei käy käden käänteessä – etenkin kun puhutaan alasta, jolla työntekijöiden keski-ikä on suhteellisen korkea.

Käyttöönotossa on oleellista imuohjaus, jossa työntekijöille näytetään konkreettisesti ne hyödyt, jotka uudesta toimintatavasta saadaan. Se luo kentällä tarpeen uudelle työkalulle ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa muutokseen. Näin uuden toimintatavan vastaanotto on huomattavasti parempi kuin tilanteessa, jossa se tuodaan kentälle ylähäältä annettuna.

Osalle työntekijöistä uudet digitaaliset työkalut ovat suuri haaste, joka edellyttää paljon opettelua, uusia työvaiheita ja työskentelyn muutosta. Osalle ne taas ovat luonteva osa elämää. Tiedon tulva ja älylaitteiden käyttö voi olla kunnossapidon arjessa myös häiriö ja stressitekijä. Varsinkin tiedonvaihdon ja viestinnän nopeus aiheuttaa helposti rikkonaisuutta ja häiriöitä työntekemiseen, mikä verottaa myös tehokkuutta.

Työn tehostuminen digitaalisuuden ansiosta ei siis ole itsestäänselvyys. Kaikissa tehtävissä tarvitaan mahdollisuus keskittyä työn tekemiseen.

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden muun muassa kehityskeskusteluihin sähköisen yhteyden välityksellä. Näin keskustelut jäävät vääjäämättä etäisiksi, vaikka tälle mahdollisuudelle varmasti on käyttöä tietyissä tilanteissa. Näen ihmisten välisen vuorovaikutuksen arvokkaana osana työtä ja johtamista. Digitaalisten välineiden hyöty ja tarkoituksenmukaisuus tulee pohtia eri tilanteissa niiden tavoitteiden näkökulmista.

Työpaikoilla uuden omaksumiseen tarvitaan riittävät resurssit, tuki ja kannustava ilmapiiri. Parhaiten uutta opitaan pala kerrallaan. Tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi tulee olla kaikkien tiedossa. Johtamiselta edellytetään nyt tiedon hyödyntämisen ohella yhä keskustelevampaa, ymmärrettävämpää ja ihmisläheisempää otetta.

 

Jaakko HietavirtaJaakko Hietavirta
Talous ja johtaminen toimikunnan puheenjohtaja,
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Hietavirralla on kymmenen vuoden kokemus kunnossapidon johtamisesta sekä asennus- ja asiantuntijatehtävistä.

.

.

.

.


POHJOINEN TEOLLISUUS BLOGIN JULKAISUT:

Suurhankkeet tuovat kasvua Pohjois-Suomen teollisuusyrityksille
Kari Malkamäki, suurhankevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari Raahepolis Oy:n toimitusjohtaja / 20.3. 2018

Laadukas kunnossapito liikuttaa koko yhteiskuntaa
Marko Lehtosaari, kunnossapidon laatuvastaava, Liikennevirasto / 8.3.2018

Painelaitteet osana laitoksen käytettävyyttä
Mika Saavalainen, asiantuntija, Helen Oy / 03.02.2018

Kunnossapidosta käyttöomaisuuden riskien hallintaan
Timo Lehtinen, toimitusjohtaja, Ramentor Oy / 20.11.2017

Työntekijät tekevät toimivan kunnossapidon – myös digiaikana
Jaakko Hietavirta, tiimipäällikkö, Maintpartner / 09.10.2017

Hyödynnätkö kunnonvalvontaa oikein? Ja kuka tekee sitä huomenna?
Mika Immonen, projektipäällikkö, Efora Oy / 06.10.2017

Hukka pois data-analytiikalla
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 04.09.2017

Henkilöstön koulutus on investointi, joka tuo tulosta
Lassi Santala, tekninen johtaja, Koskisen Oy / 09.08.2017

Ydinvoima-alan huolella varjelema salaisuus
Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima Oy / 23.5.2016

Kun logistiikka ratkaisee
Tero Kosonen, rautatielogistiikan tuotantojohtaja VR Transpoint / 13.5.2016

3D-tulostus on teollisuuden kehittämisen mahdollisuus
Jukka Tuomi, Kirjoittaja on Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPA ry:n puheenjohtaja ja Aalto Yliopiston tutkimuspäällikkö. Hän on tehnyt töitä 3D-tulostuksen parissa neljännesvuosisadan.

Meidän on itse pidettävä huolta siitä, että sähköä riittää
Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy / 25.4.2016

Suomi kiinnostaa malminetsijöitä
Mikko Korteniemi, Kittilän kaivoksen johtaja, Agnico Eagle / 5.4.2016

IoT-ratkaisut edistävät teollisuuden palvelullistumista
Emil Ackerman, toimitusjohtaja, Quva Oy / 24.3.2016

Pohjoinen teollisuus aikoo pysyä huipulla
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enso Veitsiluoto sekä puheenjohtaja, Lapin kauppakamari / 10.3.2016